Skip to content

De Campusklas

Op de Montessori Campus willen we innovatief onderwijs bieden dat een wezenlijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de leerling. Hoe we dit onderwijs in gaan richten, willen we samen met ouders en leerlingen vormen. Daarom zijn we in augustus 2020 een campusklas gestart. Daarin krijgen de leerlingen goed montessorionderwijs volgens het campusconcept en bouwen ze tegelijkertijd mee aan de praktische uitvoering ervan. Ouders worden ook actief betrokken. Ook voor schooljaar 2021-2022 willen we een campusklas formeren.

 

Wanneer is de campusklas een succes?

Wij hebben gekozen voor het draaien van een campusklas omdat we ervan overtuigd zijn dat we ons huidig onderwijs kunnen verbeteren door de leerling hun eigen persoonlijke leerroute te laten volgen. De pilot zorgt ervoor dat we de effecten van de veranderingen in ons onderwijs inzichtelijk maken waardoor we kunnen aantonen aan onze omgeving dat het werkt. Wij denken door ons onderwijs te veranderen de leerlingen en docenten meer betrokken, gemotiveerd en gelukkig te maken. Het doel van ons onderwijs is de innerlijke vlam van kinderen brandend te houden en hen tot volledige ontplooiing te laten komen. Indien dat blijkt te gebeuren dan kunnen wij spreken van een succes.

Aanmelden

Zit je in groep 8 en klinkt dit als muziek in je oren? Dan kun je je aanmelden voor de campusklas van 2021-2022. Meld je aan als nieuwe leerling van het MLF en geef bij je aanmelding aan dat je graag mee wilt doen aan de campusklas. Zo kun jij meebouwen aan het onderwijs van de toekomst.