Skip to content

Onderwijsconcept

Individualiteit

Bij individueel onderwijs hebben we respect voor de eigenheid van ieder individu. We gaan uit van de individualiteit van elk kind, maar erkennen ook dat ieder kind zich ontwikkelt in relatie tot de omgeving. Leeftijdsgenootjes en volwassenen, zoals ouders en coaches, dragen bij aan de ontwikkeling van uw kind en zijn daarom partners in het leerproces. Volwassenen hebben op de Montessori Campus een coachende rol. Juist leeftijdsgenoten zijn belangrijk om mee te leren samenwerken.

Eigenaarschap en zelfsturing

Op onze Campus zijn de kinderen zelf eigenaar van hun ontwikkelproces. Intrinsieke motivatie van het kind is een belangrijke bron om tot leren en ontwikkeling te komen. Deze bron noemen we de innerlijke vlam. Door die dagelijks aan te spreken, ontwikkelen onze kinderen zelfsturing. Deze eigenschap is belangrijk voor de persoonsvorming van kinderen, voor hun vermogen om samen te leven en voor hun toekomstige beroep. Kinderen leren te reflecteren en kritisch na te denken over zichzelf en over de wereld om hen heen: vaardigheden waarvan ze hun hele leven profiteren en die bovenaan staan in ons onderwijs.

Zo leggen we samen de basis voor een leven lang leren en ontwikkelen. Eigenaarschap wordt vooral aangemoedigd door kinderen keuzes voor te leggen. Met goede coaching helpen we ze bij het maken van die keuzes.

Ontdekkingsreis en portfolio

Bij ons gaan kinderen zelf op onderzoek uit, passend bij hun leeftijd en ontwikkeling. Tijdens deze ontdekkingsreis zoekt

 uw kind naar antwoorden op vragen die hij of zij zelf geformuleerd heeft. Op deze manier doen kinderen nieuwe kennis en ervaringen op. Zij hebben hiervoor allerlei middelen tot hun beschikking. Tijdens deze reis kunnen kinderen een rol aannemen die bij hen past: de maker, de ontwerper, de onderzoeker, de pionier, de verkenner, de kapitein. Na hun reis doen de kinderen verslag op een manier die bij hen past. De presentatie komt in een portfolio dat gedurende de gehele Campusperiode meegroeit met uw kind.

Ontwikkelen in een coachgroep

Kinderen zijn onderdeel van een coachgroep. Samen met deze groep beginnen en eindigen ze elke dag. Het overige deel van de dag vult ieder kind individueel in, afhankelijk van leeftijd en het individuele ontwikkelingsplan. In de coachgroep leert uw kind samenwerken door juist van en met elkaar te leren. Een coachgroep wordt bijgestaan door een coach. De coach is onderdeel van een team van deskundige collega’s die op diverse onderdelen vakkennis in huis hebben om kinderen te begeleiden om het antwoord op hun vraag te ontdekken. De coach is de steun en toeverlaat van ieder kind. Zo kan uw kind samen met de coach zijn of haar eigen leervragen formuleren en beantwoorden. De coach kan verschillende rollen op zich nemen: begeleider, loods, toezichthouder, instructeur, trainer, feedbackgever, vakexpert en motivator. Onze medewerkers zijn in staat de rol aan te nemen die past bij het kind en zijn of haar leervraag. Hierdoor is maatwerk gegarandeerd.

 

In de coachgroep vormen verschillende leeftijden samen één groep. Dit betekent dat elk kind het ervaart om de jongste, de middelste en de oudste van een groep te zijn. Ze leren hulp te krijgen én te geven in de groep.

Inclusief onderwijs optima forma

Ieder kind is zichzelf en daarmee uniek. Iedereen hoort erbij zoals hij of zij is. De Campus biedt een omgeving met inclusief onderwijs en opvang: iedereen telt mee en iedereen doet mee. We sluiten niemand uit. Ieder kind ontwikkelt zich op een eigen tempo en manier. Zo ontdekt een kind wie hij is en wat zijn talenten zijn. Hiervoor maken we gebruik van een individueel ontwikkelingsplan.
We zijn er trots op dat op onze Campus ieder kind opvalt door zijn uniciteit. Daarom past iedereen binnen onze gemeenschap.