Skip to content

 

Onze Campus

Op Montessori Campus Almere bieden we een ontmoetingsplek waar uw kind groeit, ontwikkelt en ontdekt wie het is en wat het wil worden, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Hier kan uw kind zich ontwikkelen van baby en peuter tot puber en jongvolwassene, in een vloeiende doorlopende lijn met soepele overgang op vier- en twaalfjarige leeftijd. Vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid, via een eigen weg en in hun eigen tempo, want ieder kind is uniek!

Doorgaande ontwikkellijn 0-18

De Campus is een eenheid voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar. De overgang tussen opvang en school, de overstap naar een andere school of bij het wisselen van leerjaar hanteren wij bewust niet. Wij zien dat dit barrières zijn die altijd een stagnatie in de ontwikkeling van het kind betekenen. Op onze Campus zien we ieder kind als een uniek individu. Bij groepsindelingen houden we niet alleen rekening met de leeftijd van het kind, maar vooral met de persoonlijke ontwikkeling, leerdoelen, interesses en behoeften. Zo creëren we een doorgaande ontwikkellijn van 0 tot 18 jaar. Vanaf de tienerleeftijd maken kinderen een keuze voor een richting. De keuze voor een schoolniveau gebeurt niet zoals elders met 12 jaar, maar als het kind eraan toe is.

Ons concept laat zich niet vangen in één webpagina. Voor meer informatie kunt u zich middels onderstaande knop aanmelden voor één van onze maandelijkse informatieochtenden. 

5 Kernwaarden

Binnen de Campus werken we met 5 kernwaarden

1. Vertrouwen

Vertrouwen hebben en krijgen is belangrijk om goed tot ontwikkeling te kunnen komen.

2. Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling en tegelijkertijd leren dat je elkaar helpt als dat nodig is.

3. Autonomie

Autonomie over je eigen proces. Naast zelf aan het roer staan óók in verbinding blijven met je sociale omgeving.

4. Socialisatie

Socialisatie, je inzetten voor een gemeenschap, medeburgerschap, dat leer en ervaar je in kosmisch onderwijs op de Campus.

5. Uniciteit

Uniciteit, de vrijheid om te zijn wie je wilt zijn en de ruimte te krijgen om jezelf volgens je eigen patroon te ontwikkelen.

5 Ontwikkelfasen

Daarnaast onderscheiden we vijf ontwikkelfasen op Montessori Campus:

  • de verzamelaar (0-3 jaar)
  • de bouwer (3-6 jaar)
  • de ontdekker (6-10 jaar)
  • de wetenschapper (10-14 jaar)
  • de betrokkene (14-18 jaar)

Vanaf de ontwikkelingsfasen ‘de wetenschapper’ en ‘de betrokkene’ zijn ook de eindexameneisen per schoolsoort richtinggevend. Basisvakken zoals taal/Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels worden integraal en per onderdeel aangeboden.

montessori-ontwikkelfases